ANDELOVÁ & Co., s. r. o.

Tomášikova 10H • 821 03 Bratislava Ružinov

Slovenská republika


Tel: + 421 2 38 105 147

Mobil: + 421 915 070 601

E-mail: office@andelovaco.sk


                                                 www.andelovaco.sk


 Poskytovanie právnych služieb v zmysle zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii